Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az szabkam.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyek nyilvántartása, ellenőrzése

Duális képzőhelyek nyilvántartása, ellenőrzése

Az Szkt. átmeneti rendelkezései alapján a gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig hivatalból felülvizsgálja a 2011-es szakképzési törvény szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek („régi képzőhelyek”) közhiteles hatósági nyilvántartását, valamint azon új képzőhelyeket, akik az új törvényben meghatározott szabályoknak megfelelnek, és azokat a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi.

A duális képzőhelyek nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, a nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes.

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba, amely az alábbi pontoknak megfelel:

 •  biztosítottak a szakirányú oktatás megszervezésének feltételei,
 • a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
 • rendelkezik a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal
 • rendelkezik a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel, valamint
 • a minőségirányítási feladatok esetében - minőségirányítási rendszert működtet
 • vagy, a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel – KAMSZER

A KAMSZER-t bemutató részletes segédanyag letölthető: a kamarai minőségi szempontrendszer linkről.

Tárgyi feltételek: a képzési és kimeneti követelmények által meghatározott szakmai oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek.

Elérhető: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Személyi feltételek:

A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy vehet részt, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával* rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki

 • szakirányú mestervizsgával rendelkezik, vagy
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
 • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
 • (bármilyen) felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 • az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga bővebben ITT!

 

Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek vagy képzőközpontok nyilvántartásba-vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amelyet a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy a duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.

Nyilvántartásba vételi kérelem:

 

A szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzését is a területileg illetékes kamara végzi. Hatósági ellenőrzésre a duális képzőhelyek körében, a szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor.