Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az szabkam.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Építőipari regisztráció


Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy az építőipari regisztrációs szoftver megújul, 2022. szeptember 19-től a KNYR rendszer almoduljaként működik tovább.

Az alapvető funkciói változatlanok maradnak, azonban lesznek lényegi változások is.

  • A regisztrációs felületet kizárólag ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet használni a vállalkozóknak.
  • A közhiteles nyilvántartásban szereplő általános adatok automatikusan betöltődnek az építőipari regisztráció kezdeményezésekor.
  • Szintén automatikusan betöltődnek a közhiteles nyilvántartásokba bejegyzett építőipari tevékenységek.
  • Ténylegesen végzett tevékenységi köröknél csak 6 jegyű kódok jelennek meg.
  • A szükséges nyilatkozatok „pipálósak” semmilyen kézzel, AVDH-val aláírt, papír alapú nyomtatványt nem kell beküldeni.
  • Megszűnik a papír alapú (kézzel kitöltött) regisztrációs bejelentő- és adatmódosító lapok befogadása.

Az ügymenet elektronikus ügyintézés keretében folytatódik hétfőtől, mind a bejövő, mint a kimenő dokumentumok elektronikus úton kerülnek továbbításra. Hétfőtől lehetőség nyílik az igazgatási szolgáltatási díj bankkártyával történő befizetésére is.

Ezzel egyidejűleg változik a kivitelezői regisztrációhoz kapcsolódó bankszámlaszám. Az új számlaszám: 12100011-10639690 (Gránit Bank)

A kivreg@kivreg.hu e-mail cím megszűnik, helyett a kivreg@mkik.hu e-mail cím lesz elérhető .

 

Az átállás miatt a regisztrációs felület 2022. szeptember 15-én 20.00 órától szeptember 19-én 10.00 óráig nem lesz elérhető! 2022. szeptember 19-től az új rendszer lép a régi KIVREG helyébe.

A leállás alatt a lekérdezhető (publikus) nyilvántartás elérhető marad.

A leállásról további információkat a www.mkik.hu oldalon találhatnak! https://mkik.hu/vallalkozoi-regisztracio
 


Általános tájékoztató az építőipari kivitelező vállalkozások kamarai regisztrációjáról

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékről

39.§ (3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(6) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, kormányrendeletben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységet csak az ott meghatározott feltételekkel, saját vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó céljára végezhet.

(7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

39/A. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.

(2) Kormányrendeletben meghatározott építési tevékenységet az ott előírt feltételek megléte esetén a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet. E tevékenység végzése során felel a 40. § (2) bekezdés b)-e) pontjában foglaltak betartásáért.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

A kivitelezői tevékenységüket megkezdő vállalkozások a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál kezdeményezni.

 

A bejelentés módja:

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével az adatlapot ki kell tölteni, kinyomtatni, majd a cégszerű aláírás után postai úton be kell küldeni az MKIK Építésügyi Regisztrációs
Iroda - 1054 Budapest, Szabadság tér 7
. címre.

 

Regisztrálok

 

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen űrlap felhasználásával tehetik meg.

Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.


Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, a vállalkozás adószámának és az igazgatási szolgáltatási díj feltüntetésével kérjük átutalni.


Az igazgatási szolgáltatási díj bármely MKB Bank fiókban is befizethető készpénzben a fenti bankszámlára, a vállalkozás adószámának megjelölésével. A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az Interneten az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának kezdetét, a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult, az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel, a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével, az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Letölthető Nyomtatványok

Amennyiben további kérdése van, írjon nekünk: kivreg@kivreg.hu

A letölthető adatlapok Adobe Reader programmal nyithatók meg. A program legújabb ingyenes verziója IDE KATTINTVA érthető el.