Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az szabkam.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás- kifutó rendszerben

A kifutó rendszerben (régi szakképzési rendszer) tanuló diákok esetében, kizárólag a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén köthető Együttműködési megállapodás. A tanulók gyakorlati képzése, az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között valósul meg.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonyát 2020. május 31-ét megelőzően létesítette, együttműködési megállapodással teljesítheti összefüggő nyári szakmai gyakorlatát, a nappali tagozatos tanulónak pénzbeli juttatás is jár. A tanuló befejezheti úgy a tanulmányait, hogy a gyakorlati képzésére együttműködési megállapodás keretében került sor.

Együttműködési megállapodás abban az esetben köthető, ha

 • a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
 • a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.
 • a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
 • a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
 • a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában.

Az együttműködési megállapodás alapján a gyakorlati képzésben két esetet különböztetünk meg:

1. A szorgalmi időre (szeptember 1. - június 15.) kötött együttműködési megállapodás: az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban. Ebben az időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat.

2. Összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. - augusztus 31.): ez esetben kizárólag a szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás. A gyakorlat időtartama a nappali munkarendben tanulóknál általában 4 hét, esti munkarendben kevesebb. A pontos óraszámról az iskola tájékoztatja a gazdálkodókat.

Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a nappali munkarendben tanulóknak. A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér 19,5%-a.

A nappali tagozatos tanulói juttatás mértéke 2022. évi minimálbér 19,5 %, 4 heti időszakra 39 000 Ft, azaz 9 750 Ft/ hét, az esti tagozatos tanuló esetében juttatást nem kell fizetni. (A Szt. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

Bérkifizetés szempontjából:

 • Minden megkezdett hét teljes hétnek számít
 • A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni.
 • A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt.
 • Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

Egyéb, kötelező tanulói juttatások:

 • munkaruha és védőfelszerelés (iskola, vagy fenntartója, vagy a gyakorlati képzőhely biztosítja)
 • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (gyakorlati képzőhely biztosítja: a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani a tanulónak. Mértéke jogszabályban nincs meghatározva.)
 • felelősségbiztosítás (iskola, vagy fenntartója biztosítja)
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (iskola, vagy fenntartója biztosítja)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (gyakorlati képzőhely biztosítja: a gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait, melyet dokumentálni kötelesek.)
 • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

Általános információk:

Együttműködési megállapodást, az a gazdálkodó szervezet köthet, akinek a részére az iskola a gyakorlati képzést megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről. Az igazolást követően a gazdálkodó szervezet és az iskola által megkötött együttműködési megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamarai nyilvántartásába kerül. Minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek a foglalkozási naplót vezetni kell, melynek megegyezőnek kell lenni a tanuló által vezetett naplóval.

NEAK bejelentés:

Az 1997. évi LXXX tv. 5. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni a NEAK és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem.

SZJA fizetés:

Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel. Kiegészítés: a szerződésben rögzített juttatása SZJA mentes bevétel, ha szerződésben eltérő összegű a tanuló számára kifizetett juttatás a különbség SZJA köteles.

Munkaügyi ellenőrzésről: a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat. (Munka-és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás.)

A tanuló életkorára, befolyásolja a napi gyakorlati képzési időt, a kiskorú tanuló esetén a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

A régi Szt. szerinti együttműködési megállapodás alapján fogadott tanuló után elszámolható kedvezmény a Szocho tv. 36/D. § (1) b) pontja alapján a régi Szt. alapján együttműködési megállapodással fogadott tanuló esetében, ahol az együttműködési megállapodás tartalmazza a tanuló családi és utónevét, valamint oktatási azonosítóját, a szakirányú oktatás egy munkanapra jutó arányosított önköltségének 70 %-át azokra a munkanapokra lehet csökkentő tételként érvényesíteni, ahol átlagban a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi 7 órát.

Az arányosított önköltség számítása során a súlyszorzó értéke 1, melynek megfelelően az egy napra jutó arányosított önköltség számításának módja: 1 200 000 Ft/fő/év x 1 x 70% / 254 munkanap, ami 3 307 Ft/nap összeget jelent.

Együttműködési megállapodás nyomtatvány: