Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az szabkam.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

2023.január.1. a NTAK felé történő adatszolgáltatási kötelezettség dátuma

2022. november 07.

Módosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók üzemeltetői részére biztosítandó, az NTAK-ba való adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó törvény.

A törvény módosítását az adatszolgáltatásra való hosszabb felkészülési idő igénye indokolja. A módosítás révén az adatszolgáltatási kötelezettség 2022. július 1-je helyett 2023. január 1. napjától áll fenn, így a vendéglátó üzleteknek és turisztikai attrakcióknak lehetőségük van az adatszolgáltatási gyakorlat feltételeinek minél hatékonyabb kialakítására.

Az NTAK-ba érkező, statisztikai adatok alapján láthatóvá és mérhetővé válik a turisztikai térségek, települések vagy éppen az egész turisztikai szektor teljesítménye, valamint annak ágazati megosztásban is egyben. A kitűzött úgynevezett digitális turizmus fejlesztése eléréséhez elengedhetetlen, hogy a turizmusfejlesztési döntésekhez megfelelő mennyiségű és mélységű, naprakész információ, vagyis releváns statisztikai adat álljon rendelkezésre.
A jelenleg hatályos szabályozás szerint egyébként minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

A digitális statisztikai adatgyűjtés céljai:
• minden hazai szálláshely, vendéglátóhely, és turisztikai attrakció forgalmi, statisztikai adatainak valós és naprakész mérése;
• az ágazat versenyképességét célzó stratégia, fejlesztések, kampányok hatékonyabb tervezéséhez és azok hatékonyságának méréséhez a releváns adatok integrálása;
• a szálláshelyekre vonatkozó foglaltsági és előfoglalási adatok alapján előrejelzések készítése a várható vendégforgalomról, amelyek alapján a beavatkozási pontok hatékonyabban kijelölhetőek;
• egységes, országos, naprakész szálláshely, vendéglátó üzlet és turisztikai attrakció adatbázis létrehozása;
• a turisztikai ágazat fehérítése.

Az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:


• étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
• büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
• cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
• italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
• zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
• gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
• alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

 

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:

 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A vendéglátóhely üzlettípusát valamennyi vendéglátónak 2021. március 31-ig be kellett jelentenie a jegyzőnek. A (Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében) a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.


Milyen adatok kerülnek az NTAK-ba?

Az NTAK-ba az egyes szálláshelykezelő, vendéglátó és jegyértékesítő szoftverekből kizárólag statisztikai adatok érkeznek. A rendszer semmilyen személyes adatot nem fogad be, nem rögzít, és nem tárol. A beérkező adatok alapján az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők az NTAK-ban semmilyen módon nem beazonosíthatóak.

 

AZ NTAK regisztráció, használata:

Amennyiben nem rendelkezik a vendéglátó üzlet szálláshelykezelő szoftverrel, ami alkalmas az NTAK adatszoldáltatásra, akkor a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által e célra működtetett elektronikus felületen kel elvégezni a regisztrációt, valamint ezen a felületen ingyenesen használható a vendégem.hu internetes szoftver. A regisztrációhoz ügyfélkapus azonosításra, és a szálláshely-szolgáltató szervezet vagy személy adataira lesz szükség.

Szálláshelyre vonatkozóan a következő információkat kell előkészíteni:

 • Szálláshely neve
 • KSH azonosító száma (amennyiben besorolástól függően rendelkezésre áll)
 • Szálláshely önkormányzat által kiadott nyilvántartási száma
 • Cím adatok, ha van helyrajzi szám (amennyiben a közterület nem tudja rögzíteni, akkor jelezni kel az ügyfélszolgálatnak)
 • Az év során tervezett nyitvatartási adatok
 • Szálláshely típusának megfelelő, minősített besorolási adatai (amennyiben rendelkezésre áll)
 • Kapacitás adatok: szobák (lakóegységek), ágyak (férőhelyek), maximális pótágyak valamint akadálymentesített szobák száma
 • Vendéglátóhely adatok, pl. működési engedély száma (amennyiben működtet vendéglátóhelyet)
 • Amennyiben van medence a területen, akkor a medence adatai
 • Szálláshelykezelő szoftver adatai, amennyiben rendelkezik vele, vagy már megkezdődött a beszerzése.

A programban megadható a nyítvatartási idő, ami a programin belül módosítható amennyiben a vendéglátó üzlet szezonálisan van nyítva (azonban ha a szálláshely zárva van, akkor is kötelező az NTAK felé az adatszolgáltatásra).

 


Ki fér hozzá az NTAK adataihoz?

A jogszabály előírásainak megfelelően az NTAK az MTÜ felügyelete alatt működik. Az MTÜ a szálláshely-szolgáltatóktól, valamint a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók üzemeltetőitől beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára. Az adatokból összeállított előrejelzések alapján arra is van mód, hogy egy területen célzott, gyors és hatékony marketingbeavatkozás történjen a stratégiában vállalt célok elérése érdekében.
Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók üzemeltetői által beküldött adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, előrejelzéseket készíteni, és ezeket – az adatbeküldő azonosítására alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

az egyes szálláshely-szolgáltatók, valamint a vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók üzemeltetőinek tevékenységéhez kapcsolódó bevételi adatokra lát rá annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó ellenőrzési eljárások eredményessége tovább javuljon. Hosszabb távon cél az online pénztárgépek és az NTAK adatainak teljeskörű összevethetősége annak érdekében, hogy a turisztikai szektor bevételei teljeskörűen átláthatóak legyenek, védve ezzel a tisztességesen adózókat és elősegítve a gazdaság további fehérítését is.

Az MTÜ a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján az adatszolgáltatásra kötelezett szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók üzemeltetői által az NTAK-ba beküldött adatokat továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.


A Központi Statisztikai Hivatal

a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a szálláshely-szolgáltatók, valamint a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók üzemeltetői által az NTAK-ba beküldött statisztikai adatokhoz fér hozzá. Hosszabb távon cél a kettős adatszolgáltatás megszüntetése annak érdekében, hogy az NTAK-ba érkező adatok kiválthassák az egyéb turisztikai statisztikai adatszolgáltatást.


A területileg illetékes önkormányzatok

kereskedelmi hatóságként a szolgáltatók ellenőrzése érdekében látnak rá az illetékességi körükbe tartozó szálláshelyek és vendéglátó üzletek által beküldött adatokra. Mivel az NTAK-regisztrációt és az adatszolgáltatást is a jegyző, mint kereskedelmi hatóság ellenőrzi, így az esetleges hiányosságok, a működési engedélytől eltérően regisztrált adatok, az elmaradt vagy nem rendszeres adatszolgáltatás esetén a jegyző számára a jogszabály hatékony és szigorú szankcionálási lehetőségeket biztosít.
A területileg releváns forgalmi adatokra az egyes szolgáltatók és üzemeltetők is ráláthatnak. Az MTÜ fontos feladatának tartja, hogy az adatbeküldők rendszeres riportokban megismerhessék különböző versenytársaik eredményeit a beküldött statisztikai adatok révén.