Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az szabkam.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A szakképzési tv. végrehajtásáról szóló kr. duális képzéssel összefüggő módosításai – 2023. július

Szerző: SZKJ
2023. július 13.

A Magyar Közlöny 2023. évi 101. számában hirdették ki a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról szóló 292/2023. (VII. 6.) kormányrendeletet.

A módosult és új szabályok könnyebb alkalmazása érdekében egy rövid tájékoztatót állítottunk össze, elsősorban a duális képzőhelyeket érintő legfontosabb változásokról.

1.1 Szakmai vizsga előtti felkészítés

 • A szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programba új elemként be kell építeni a szakmai vizsgához kapcsolódóan szervezett egybefüggő felkészítés rendjét is. (Kapcsolódva az Szkt.[3] módosításához, amely a 15 napos szakképző intézményi kötelező felkészítésre vonatkozó előírást eltörölte.)
 • Szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók számára – a tanuló kérésére – a szakképző intézmény megszervezi a szakmai vizsga előtt a legalább öt munkanapos egybefüggő felkészítést.

1.2 Képzési és kimeneti követelmény (KKK)

 • A programtanterv (PTT) helyett a jövőben a KKK-k határozzák meg a szakmai oktatás kötelező foglalkozásainak összesített számát és az egybefüggő gyakorlat időtartamát;
 • A KKK-ban kell meghatározni az ágazati alapvizsga eredményének szakmai vizsgába történő beszámíthatóságát (minimum 10% mértékben).

1.3 Programtanterv

 • Az Szkr. módosítása – összhangban a Szkt. módosítással – kivezeti a PTT-ket, amelyeket már ajánlásként sem kell használni, és – bár még elérhetők lesznek – a jövőben már nem frissülnek. Ennek fő oka, hogy a KKK-k tanulási eredmény alapúak (TEA), míg a PTT-k a hagyományos, tantárgy alapú felépítést követték.
 1. Szakirányú oktatás, szakképzési munkaszerződés

2.1 Ágazati alapoktatás megszervezésével kapcsolatos pontosítások

 • Felnőttképzési jogviszony esetén nem kell alkalmazni az Szkr.-ben eddig szereplő szabályokat az ágazati alapoktatás időpontjára vonatkozóan (technikumban 9-10. évfolyamon, szakképző iskolában 9. évfolyamon, kizárólag szakmai vizsgára felkészítő oktatásban az első félévben), az ütemezést a szakképző intézmény szabadon határozhatja meg a szakmai programban.

2.2 Évfolyami szorzó

 • A korábban mindkét jogviszonyra vonatkozó évfolyami szorzókat a módosítás kifejezetten a tanulói jogviszonyhoz és a szakirányú oktatás időtartamához rendeli [Szkr. 332/A. § (3) bekezdés].
 • Külön pontban [Szkr. 332/A. § (3a) bekezdés] került pontosításra a felnőttképzési jogviszonyban alkalmazandó évfolyami szorzó, amely egységesen 1,00 (tekintettel arra, hogy felnőttképzési jogviszonyban a szakmai oktatás tanévtől függetlenül is megszervezhető).

2.3 Rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés

 • Bővítésre kerültek a rendelkezésreállási és a munkavégzési kötelezettségek teljesítése alóli mentesülés szabályai azokkal az esetekkel, amikor a tanuló vagy képzésben résztvevő személy a szakképző intézmény által szervezett tanulmányi versenyfelkészítésben vagy versenyen vesz részt.
 • A mentesülés kiterjesztése ezentúl vonatkozik a szakmai vizsgát közvetlenül megelőző három munkanapra is, valamint érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beleértve – négy munkanapra.

2.4 Mulasztás igazolása

 • Pontosításra kerültek a mulasztások igazolásának módjára és feltételeire vonatkozó rendelkezések. A hatálybalépést követően a – szakképzési munkaszerződéssel rendelkező – tanuló a mulasztását a keresőképtelenségről kiállított igazolással kell hogy igazolja a duális képzőhely felé. Ezt, a Kréta rendszerben rögzített adatot kell figyelembe vennie a szakképző intézménynek.
 • A mulasztás pótlásának lehetősége kikerült az Szkr.-ből is szakképzési munkaszerződés esetén.

2.5 Részmunkaidős szakképzési munkaszerződés esetén a munkabér meghatározása

 • A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel, felnőttképzési jogviszonyban részt vevők munkaviszonyával kapcsolatosan egyértelműen kimondja a módosítás, hogy a kifizetett munkabér, valamint egyéb juttatások összegét a munkaviszony időtartamával kell arányosítani.

2.6 Saját munkavállaló képzésére vonatkozó szabályok

Amennyiben a saját munkavállaló képzése a meglévő munkaszerződése vagy kinevezése módosításával zajlik, az alábbiak szerint kell eljárni:

 • A képzőhelynek nem kell duális képzőhelyként nyilvántartásba vetetnie magát.
 • A Szocho tv.-ben[4] meghatározott és igénybe vehető adókedvezmény nem érvényesíthető.
 • A duális képzőhelyekre vonatkozó egyes rendelkezéseket nem kell alkalmazni (pl.: gazdasági kamara igazolása arról, hogy a képzésben részt vevő szakirányú oktatása duális képzőhelyen nem biztosítható; az oktatónak nem kell kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkeznie; duális képzőhelyek nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályozások; a gazdasági kamara hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályai; adókedvezmény igénybevételének igazolásához az akkreditált vizsgaközpontnak nem kell igazolást kiállítania a sikeres vizsgáról; gazdasági kamara tájékoztatása arról, amennyiben a tanuló szakmai felkészültsége elmarad az elvárható mértékről, és ez a duális képzőhely felelősségére vezethető vissza; fegyelmi eljárás indítása a szakképző intézményben).

2.7 Többes jogviszony

 • Az új rendelkezés eltörölte és törvényi szintre emelte a többes jogviszonyra vonatkozó szabályozásokat. Ennek értelmében, ha a képzésben részt vevővel a szakképzési munkaszerződés megkötése más foglalkoztatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, akkor rá az Szkt. 90/B. § rendelkezései az irányadóak.
 1. Duális képzéssel kapcsolatos gazdasági kamarai feladatok

3.1 Duális képzőhely bemutatása

 • Több szervezettel történt egyeztetés és a MKIK javaslata alapján törlésre került az a kötelezettség, amely szerint az IKK[5] honlapján közzé kell tenni a duális képzőhelyek bemutatkozását, az általuk kínált feltételeket és lehetőségeket. Ilyen kötelezettség tehát már nincs.
 • Emellett pontosításra került a duális képzőhelyek nyilvános nyilvántartásának elérhetősége is, így ezeket az adatokat – az IKK honlapja helyett – a területileg illetékes kamarának kell a saját honlapján közzé tennie. (Ahogy ez jelenleg is történik.)

3.2 Kamarai garanciavállalás

 • Korábban az ún. kamarai garanciavállalás feltételeit az Szkt. írta elő. Ez a szabályozás tartalmi módosítást követően az Szkr.-be került áthelyezésre. Lényegi változása, hogy a jövőben akkor kell a gazdasági kamarának igazolást kiállítania, ha a tanuló (!) a tanév első hónapjának utolsó napján nem rendelkezik szakképzési munkaszerződéssel, és a szakképző intézmény kéri az igazolást. Kivételt képez az az eset, ha a tanuló a szakirányú oktatását ún. rövid ciklusú munkaszerződéssel teljesíti a tanév során későbbi időpontban, és erről a szakképző intézmény ugyanezen időpontig nyilatkozik. Felnőttképzési jogviszony esetében tehát a jövőben már nem kell alkalmazni a kamarai garanciavállalás szabályait.
 1. Egyéb módosítások

4.1 Szakmajegyzék változások

 • A Bőrtermékkészítő szakma kiegészül a Kesztyűkészítő szakmairánnyal.
 • Új szakmaként jelenik meg az Óvodai nevelő (5 0188 25 02).
 • Törlésre kerül a Szövettani szakasszisztens szakma (szakmairányok: Citológiai szakasszisztens, Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens)

 

4.2 Felnőttképzési jogviszonyra vonatkozó pontosítások

 • Az Szkr. tanulókra vonatkozó részletszabályaival kapcsolatban is meghatározásra került (az Szkt.-hoz hasonlóan), hogy pontosan mely, tanulókra vonatkozó szabályok alkalmazandók a képzésben részt vevő személyekre is, és milyen eltérésekkel.

4.3 Szakképző intézményi működést érintő módosítások

 • A Dobbantó programban 15 éves kortól lehet részt venni. (Az eddigi 16 éves kor helyett.)
 • Részszakma megszerzését követően szakirányú oktatásban folytathatók a tanulmányok ágazati alapvizsga nélkül, az ágazaton belül.
 • A szakképző intézmény működési engedélyének tartalma pontosításra került.
 • Érettségi vizsgával, érettségi vizsgához előírt közösségi szolgálattal kapcsolatos pontosítások kerültek a szabályozásba.
 • Az oktatók továbbképzési kötelezettsége felsőoktatási tanulmányokkal is teljesíthető.
 • Az ösztöndíjjal, tanulói juttatásokkal kapcsolatos szabályozás pontosításra került.
 1. Hatálybalépés
 • A módosítások általános hatálybalépése 2023. július 7.
 • Egyes rendelkezések 2023. augusztus 31-én lépnek hatályba (a szakképzésben alkalmazható okmányok kiállításával, illetve azokkal összefüggésben fizetendő térítési díjak).
 

[1] Szkr.

[2] A módosításokat a 2023. július 6-án, a Magyar Közlöny 2023. évi 101. számában kihirdetett a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról szóló 292/2023. (VII. 6.) Kormányrendelet (MódR4) tartalmazza.

[3] a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

[4] a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

[5] Innovatív Képzéstámogató Központ