Üdvözöljük a

Szakképzést érintő változások | Sz. Sz. B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzést érintő változások

Szerző: Szondy-Kovács Judit | 2017. szeptember 6.

A 2017. évi LXXXVI. törvény 8. §-a 2017. január 1-re visszamenőleges hatállyal léptette életbe a szakképzési alapnormatíva mértékének a változását. A szakképzési alapnormatíva  453 000 Ft/fő/év helyett 480 000 Ft/fő/év mértékre változott, melyet 2017. január 1-től lehet alkalmazni.

A gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek számára ismert, hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükkel szemben csökkentő tételeket vehetnek figyelembe. Ezen csökkentő tételeket érinti a megváltozott alapnormatíva.

 

Az a gazdálkodó szervezet, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét tanulónként az alapnormatíva és a 280/2011. (VIII. 28.) Korm. rendelet mellékleteiben található szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata alapján megállapított csökkentő tétellel csökkentheti.

Miután a jogszabályi változás 2017. január 1-re visszamenőleges hatállyal rendelkezik a szakképzési alapnormatíva változásáról, így az előlegbevallásai tekintetében önellenőrzéssel érvényesíteni lehet. Lehetőség van arra is, hogy a szakképzési alapnormatíva változását már a havi bevallásban lehet alkalmazni. Az alapnormatíva változása az éves elszámolású beruházási kiegészítő csökkentő tétel mértékét is befolyásolja.

 

Egyes adótörvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény  9. §-a által a személyi jövedelemadó törvény 1. számú mellékletébe beiktatásra került új, 4.37. pont. E - szerint a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolában tanulónak gyakorlati képzésük ideje alattkötelezően biztosított nem pénzbeli juttatások adómentes juttatásnak minősülnek, visszamenőleg 2017. január 1-től.

 

A szakképzési törvény  68. §-a és a 4/2002. (II. 26.) OM rendelet alapján a gyakorlati képzők számára kötelezővé teszi többek között a tanulók számára az étkezéshez való hozzájárulás biztosítását. A gyakorlati napokra járó természetbeni étkezést 2017. január 1-től a gyakorlati képzők 43,66%-os közteherrel tudták biztosítani. A jogszabályváltozás következtében a 2017. január 1-től megfizetett, étkezést terhelő adókötelezettséget a gyakorlati képzők önrevízióval visszaigényelhetik.